Cetina – Vrela – hidrogeološki spomenik prirode

 • vrela-cetine1

  vrela-cetine1

 • vrela-cetine8

  vrela-cetine8

 • vrela-cetine11

  vrela-cetine11

 • vrela-cetine14

  vrela-cetine14

 • vrela-cetine9

  vrela-cetine9

 • vrela-cetine6

  vrela-cetine6

 • vrela-cetine2

  vrela-cetine2

 • vrela-cetine5

  vrela-cetine5

 • vrela-cetine7

  vrela-cetine7

 • vrela-cetine10

  vrela-cetine10

 • vrela-cetine3

  vrela-cetine3

 • vrela-cetine13

  vrela-cetine13

 • vrela-cetine12

  vrela-cetine12

 • vrela-cetine4

  vrela-cetine4

Lokalitet Vrela Cetine s površinom od 29,81 ha zaštićen je 1972. godine. Niz krških vrela, od kojih su tri glavna: Veliko vrilo, Vukovića vrilo i Batića vrilo, formirao se uz rub Paškog polja, podno Dinare.

Sva vrela nastala su na kontaktu nepropusnih lapora u polju i vodonepropusnih vapnenaca okolne zaravni i uzlaznog su tipa. Pažnju privlače izrazitom bistrinom i modrozelenom bojom. Veliko vrilo ili izvor Glavaš potopljeni je speleološki objekt, koji su do sada ronioci istražili do 150 m dubine.

Nedaleko od vrela nalazi se najstarija starohrvatska crkva u Hrvatskoj – crkva Sv. Spasa.Crkvica je predromaničke forme sa zvonikom, sagrađena u 9. stoljeću. Uz crkvu se nalazi i groblje sa stećcima, koji datiraju iz 14. i 15. stoljeća.

UputeAdresa