Utvrda Rog

Utvrda Rog nalazi se na desnoj obali rijeke Krke pokraj grada Skradina. U blizini je Roški slap koji je dobio ime po utvrdi Rog. Utvrda je pripadala hrvatskim velikašima Šubićima Bribirskim.