Crkva Sv.Duha

  • crkva-sv-duha-1

    crkva-sv-duha-1

Crkva sv. Duha nalazi se u centru grada na Trgu Dinka Zavorovića, a izgrađena je u 17.st. prema projektu Antuna Nogulovića.

Crkvu krasi lijepo kameno pročelje sa krasnom rozetom u baroknom stilu.

UputeAdresa