Krka krajolik od skradinskog mosta do ušća

Značajni krajobraz Krka od skradinskog mosta do ušća je zaštićen od rujna 1968. godine. Posebno vrijedni dijelovi ovog prostora su Grad Skradin, Prokljansko jezero, koje je ujedno i drugo po veličini jezero u Hrvatskoj (11,5 km2) i kanal Sv. Josipa, na koji se nadovezuje Šibenski zaljev.

Na Prokljanskom jezeru nalazi se i mali otok Stipanac, koji je u rimsko vrijeme bio povezan s kopnom uz pomoć nasipa. U Prokljan se ulijeva rječica Guduča, čije je ušće važno u ornitološkom smislu. Danas je ovaj lokalitet po morfologiji i genezi tipičan rijas – potopljeni donji dio riječne doline.

Kanjon Krke je formiran u najvećoj mjeri u tercijaru, a nakon zadnjeg glacijala, krajem pleistocena prije 10 000 godina, podizanjem morske razine za oko 100 m dobiva današnji izgled. Cijeli prostor od Skradina do tvrđave Sv. Nikole predstavlja ušće rijeke Krke, tzv. rijas.

UputeAdresa