Akvarij i muzej pomorske tradicije - Vodice

Akvarij i muzej pomorske tradicije u Vodicama je prvi takve vrste otvoren 2006. godine u Šibensko-kninskoj županiji na dvije etaže od ukupno 300-tinjak četvornih metara. Muzej sadrži stare ribarske alate, brodske makete, ali i predmete pronađene na pomorskim arheološkim nalazištima, koji datiraju od 3. stoljeća prije Krista do Srednjeg vijeka.

Akvarij se sastoji od 18 jedinica, 50 vrsta riba i 150 riba isključivo jadranskih, koje su razvrstane po staništima u plitkom i dubokom moru (riječ je o ribama, koje većinom možemo naći u šibenskim, vodičkim i kornatskim vodama).

Osim 16 akvarija s florom i faunom Srednjeg Jadrana, tu se mogu vidjeti i makete brodova Gajeta Falkuša i Sv. Jeronim kao najstariji prikaz broda na Mediteranu.

UputeAdresa